Stillingsannonse: Advokat (100%) – Juridisk Avdeling, Norsk Rikskringkasting

  0
  83

  Norsk Rikskringkasting, Jur. avd. søker en erfaren og engasjert advokat til å bli med i vårt juridiske team. Som advokat hos oss vil du ha en unik mulighet til å jobbe med varierte og utfordrende juridiske spørsmål knyttet til mediebransjen. Vi søker deg med bred erfaring innen immaterialrett, avtale- og kontraktsrett, markedsrett, arbeidsrett, tvisteløsning, prosedyre, konkurranserett og strafferett.

  Arbeidsoppgaver:

  • Gi juridisk rådgivning og veiledning innenfor et bredt spekter av rettsområder.
  • Håndtere immaterialrettslige spørsmål, inkludert opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisensiering, piratkopiering og merkekopiering.
  • Utforme, vurdere og forhandle avtaler innen utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler med mer.
  • Bidra med juridisk innsikt i markedsføringsstrategier, innovasjon og informasjonsbeskyttelse.
  • Håndtere arbeidsrettslige saker som HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandlinger, tariffoppgjør med mer.
  • Representere selskapet i tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, eiendomstvister og mer.
  • Utføre prosedyrearbeid, inkludert forhandlinger, rettsprosesser, vitneførsel, straffeprosesser med mer.
  • Gi juridisk støtte innen konkurranserett, håndtere konkurransebrudd, ulovlig konkurranse og yrkeshemmeligheter.
  • Håndtere strafferettslige saker som mord, mishandling, korrupsjon, hvitvasking, tyveri, ran, skattesvik med mer.

  Kvalifikasjoner:

  • Juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater.
  • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring som advokat, med dokumentert kompetanse innen nevnte kompetanseområder.
  • Dyptgående forståelse av norsk lovgivning og praksis på relevant område.
  • Evne til å arbeide både selvstendig og som en del av et tverrfaglig team.
  • Sterk analytisk tenkning og problemløsningsferdigheter.
  • Utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

  Vi tilbyr:

  • En spennende stilling i et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Muligheten til å jobbe med utfordrende og varierte juridiske spørsmål.
  • Utviklingsmuligheter og kontinuerlig faglig oppdatering.
  • Konkurransedyktige betingelser og goder.
  • Jobb kategori : Norsk Rikskringkasting AS, Juridisk avdeling
  • Jobbtype : Advokat
  • Jobblokasjon : Oslo, Norge

  Apply for this job

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx